Tiêu chuẩn áp dụng

Anova Corp định hướng phát triển bền vững để trở thành doanh nghiệp tiên phong trong chuỗi thức ăn khép kín - truy xuất nguồn gốc, chúng tôi coi trọng việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Việc hướng đến các quy chuẩn quốc tế sẽ giúp Anova Corp có định hướng phát triển đúng đắn, bền vững, tôn trọng đạo đức kinh doanh và đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Anova Corp và các thành viên cam kết tự nguyện hành động theo các quy chuẩn quốc tế và coi đó là thước đo cho sự phát triển bền vững của tập đoàn.

alt