Lĩnh vực kinh doanh

Chiến lược Phát Triển của Anova Corp được định hướng theo mô hình 3F - từ trang trại đến bàn ăn (Feed - Farm - Food). Theo đó, thức ăn chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ về giá trị dinh dưỡng và tồn dư chất cám để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và đảm bảo nguồn thịt sạch. Quy trình tiếp theo, giống vật nuôi sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi của công ty sẽ được chọn lọc và tăng trọng tốt, đạt năng suất cao. Cuối cùng, Anova Corp sẽ sử dụng sản phẩm chăn nuôi để đưa vào chế biến thành thực phẩm đến người tiêu dùng.